82 874 584
Celková cena bez DPH
Přípravné práce a připojení
506 724
Stavební konstrukce
43 722 000
Technické vybavení
25 746 010
Venkovní úpravy a vybavení
4 469 971
Vedlejší rozpočtové náklady
7 994 879
Vlastní přípočet / odpočet
435 000

A Hlavní objekt

Hlavní objekt - parametry

B Přípravné práce a připojení

Příprava území

Poznámka: Pouze plocha dotčená přípravou území, předpokládaná hodnota dle zastavěné plochy stavbou.

m2
m2
100 750 Kč

Přípojky inženýrských sítí

Poznámka: Uvažovaná cena je za běžný metr přípojky (do maximální délky 50 m). Součástí ceny přípojek je také související a potřebné příslušenství.

bm
bm
153 140 Kč
bm
75 820 Kč
bm
83 480 Kč
bm
71 320 Kč
bm
22 214 Kč

C Venkovní úpravy a vybavení

Zpevněné plochy včetně podkladních vrstev a obrubníků

Poznámka: V cenách je uvažováno provedení včetně přípravných prací, podkladních vrstev a betonového obrubníku.

m2
m2
78 970 Kč
m2
155 660 Kč
m2
931 000 Kč

Zahradnické (sadové) úpravy

Poznámka: V cenách výsadby rostlin jsou započteny i náklady na výkop jam.

m2
m2
10 780 Kč
ks
15 418 Kč
ks
21 000 Kč

Hospodaření s dešťovou vodou včetně technologie

Poznámka: V cenách je uvažováno standardní provedení.

897 143 Kč

Nakládací prostor - předsazená komora

Poznámka: V cenách je uvažováno provedení celého předsazeného systému se všemi komponenty. Vyrovnávací můstek v hydraulickém provedení včetně ovládání.

ks
ks
1 280 000 Kč

Nakládací prostor - terminál

Poznámka: V cenách je uvažováno provedení včetně přípravných prací, základových konstrukcí a elektroinstalace. V ceně není obsažena zpevněná plocha zastavěná terminálem.

m2
m2
1 080 000 Kč