144 183 704
Celková cena bez DPH
Přípravné práce a připojení
417 013
Stavební konstrukce
102 251 639
Technické vybavení
23 561 077
Venkovní úpravy a vybavení
326 980
Vedlejší rozpočtové náklady
17 576 995
Vlastní přípočet / odpočet
50 000

A Hlavní objekt

Hlavní objekt - parametry

m2

B Přípravné práce a připojení

Příprava území

Poznámka: Pouze plocha dotčená přípravou území, předpokládaná hodnota dle zastavěné plochy stavbou.

m2
m2
66 800 Kč
m2
31 600 Kč

Přípojky inženýrských sítí

Poznámka: Uvažovaná cena je za běžný metr přípojky (do maximální délky 50 m). Součástí ceny přípojek je také související a potřebné příslušenství.

bm
bm
90 710 Kč
bm
59 800 Kč
bm
67 680 Kč
bm
82 640 Kč
bm
17 783 Kč

C Venkovní úpravy a vybavení

Hospodaření s dešťovou vodou včetně technologie

Poznámka: V cenách je uvažováno provedení celé sestavy včetně zemních prací.

Zpevněné plochy včetně podkladních vrstev a obrubníků

Poznámka: V cenách je uvažováno provedení včetně přípravných prací, podkladních vrstev a betonového obrubníku.

m2
m2
231 000 Kč

Zahradnické (sadové) úpravy

Poznámka: V cenách výsadby rostlin jsou započteny i náklady na výkop jam.

m2
m2
10 980 Kč

Vybavení dětského hřiště

Poznámka: V cenách je uvažováno provedení včetně přípravných prací.

bm