85 890 617
Celková cena bez DPH
Přípravné práce a připojení
409 295
Stavební konstrukce
60 695 794
Technické vybavení
13 985 676
Venkovní úpravy a vybavení
316 280
Vedlejší rozpočtové náklady
10 433 572
Vlastní přípočet / odpočet
50 000

A Hlavní objekt

Hlavní objekt - parametry

m2

B Přípravné práce a připojení

Příprava území

Poznámka: Pouze plocha dotčená přípravou území, předpokládaná hodnota dle zastavěné plochy stavbou.

m2
m2
61 440 Kč
m2
32 240 Kč

Přípojky inženýrských sítí

Poznámka: Uvažovaná cena je za běžný metr přípojky (do maximální délky 50 m). Součástí ceny přípojek je také související a potřebné příslušenství.

bm
bm
89 840 Kč
bm
61 100 Kč
bm
66 080 Kč
bm
81 240 Kč
bm
17 355 Kč

C Venkovní úpravy a vybavení

Hospodaření s dešťovou vodou včetně technologie

Poznámka: V cenách je uvažováno provedení celé sestavy včetně zemních prací.

Zpevněné plochy včetně podkladních vrstev a obrubníků

Poznámka: V cenách je uvažováno provedení včetně přípravných prací, podkladních vrstev a betonového obrubníku.

m2
m2
223 500 Kč

Zahradnické (sadové) úpravy

Poznámka: V cenách výsadby rostlin jsou započteny i náklady na výkop jam.

m2
m2
10 780 Kč

Vybavení dětského hřiště

Poznámka: V cenách je uvažováno provedení včetně přípravných prací.

bm