Nacházíte se v režimu náhledu projektu. Aplikací můžete procházet, ale nejsou vám umožněny žádné úpravy či změny hodnot.

2 224 966
Celková cena bez DPH
Demolice objektu
1 998 638
Vedlejší rozpočtové náklady
175 799
Vlastní přípočet / odpočet
-5 000

A Hlavní objekt

Hlavní objekt - parametry

m2
km

B Nebezpečný odpad

Druh nebezpečného odpadu

Poznámka: V cenách je uvažováno individuální odstranění, likvidace a poplatek za skládku

m2
m2
56 039 Kč