2 767 447
Celková cena bez DPH
Demolice objektu
2 497 259
Vedlejší rozpočtové náklady
219 657
Vlastní přípočet / odpočet
-5 000

A Hlavní objekt

Hlavní objekt - parametry

m2
km

B Nebezpečný odpad

Druh nebezpečného odpadu

Poznámka: V cenách je uvažováno individuální odstranění, likvidace a poplatek za skládku

m2
m2
55 963 Kč