6 654 646
Celková cena bez DPH
Přípravné práce a připojení
157 130
Stavební konstrukce
4 154 086
Technické vybavení
942 542
Venkovní úpravy a vybavení
806 430
Vedlejší rozpočtové náklady
556 458
Vlastní přípočet / odpočet
38 000

A Hlavní objekt

Hlavní objekt - parametry

m2

B Přípravné práce a připojení

Příprava území

Poznámka: Pouze plocha dotčená přípravou území, předpokládaná hodnota dle zastavěné plochy stavbou.

m2
m2
8 650 Kč
m2
11 300 Kč

Přípojky inženýrských sítí

Poznámka: Uvažovaná cena je za běžný metr přípojky (do maximální délky 50 m). Součástí ceny přípojek je také související a potřebné příslušenství.

bm
bm
63 570 Kč
bm
34 120 Kč
bm
31 160 Kč
bm
8 330 Kč

C Venkovní úpravy a vybavení

Garáž (samostatně stojící)

Poznámka: V cenách je uvažováno standardní provedení včetně přípravných prací, základových konstrukcí a elektroinstalace. Výměra se zadává v m2 předpokládané zastavěné plochy.

m2

Čistírna odpadních vod včetně technologie

Poznámka: V cenách je uvažováno standardní provedení.

59 600 Kč

Studna včetně technologie

Poznámka: V cenách je uvažováno standardní provedení.

Hospodaření s dešťovou vodou včetně technologie

Poznámka: V cenách je uvažováno standardní provedení.

64 000 Kč

Zahradnické (sadové) úpravy

Poznámka: V cenách výsadby rostlin jsou započteny i náklady na výkop jam

m2

Oplocení včetně zemních a základových prací

Poznámka: V cenách je uvažováno standardní provedení včetně přípravných prací, základových konstrukcí a případných bran. V ceně není uvažován elektrický pohon bran. Oplocení z živého plotu zahrnuje výkop a výsadbu rostlin.

bm
bm
77 550 Kč
bm
201 600 Kč

Zpevněné plochy včetně podkladních vrstev a obrubníků

Poznámka: V cenách je uvažováno standardní provedení včetně přípravných prací, podkladních vrstev a betonového obrubníku.

m2
m2
57 920 Kč
m2
97 660 Kč

Opěrná stěna včetně zemních a základových prací

Poznámka: V cenách je uvažováno provedení včetně přípravných prací a základových konstrukcí. Výměra se zadává v m2 pohledové plochy stěny.

m2
m2
58 100 Kč

Automatický zavlažovací systém

Poznámka: Zavlažovací systém je tvořen ovládací jednotkou, rozvodem vody a elektřiny, postřikovači, ventily, filtry a dalším příslušenstvím. Výměra se zadává v m2 plochy zavlažované zahrady.

m2

Bazén včetně technologie

Poznámka: V cenách je uvažováno standardní provedení a nejsou započteny náklady na doplňky (zastřešení, protiproud, vyhřívání apod.).

145 000 Kč

Zahradní domek

Poznámka: V cenách je uvažováno standardní provedení montovaného zahradního skladovacího domku.

Zahradní jezírko včetně technologie

Poznámka: V cenách je uvažováno standardní provedení bez fontány.