160 281 771
Celková cena bez DPH
Přípravné práce a připojení
395 806
Stavební konstrukce
105 936 389
Technické vybavení
37 621 916
Venkovní úpravy a vybavení
2 361 365
Vedlejší rozpočtové náklady
13 601 295
Vlastní přípočet / odpočet
365 000

A Hlavní objekt

Hlavní objekt - parametry

B Přípravné práce a připojení

Příprava území

Poznámka: Pouze plocha dotčená přípravou území, předpokládaná hodnota dle zastavěné plochy stavbou.

m2
m2
80 600 Kč

Přípojky inženýrských sítí

Poznámka: Uvažovaná cena je za běžný metr přípojky (do maximální délky 50 m). Součástí ceny přípojek je také související a potřebné příslušenství.

bm
bm
110 940 Kč
bm
61 100 Kč
bm
66 080 Kč
bm
56 260 Kč
bm
20 826 Kč

C Venkovní úpravy a vybavení

Zpevněné plochy včetně podkladních vrstev a obrubníků

Poznámka: V cenách je uvažováno provedení včetně přípravných prací, podkladních vrstev a betonového obrubníku.

m2
m2
149 000 Kč
m2
81 450 Kč
m2
399 000 Kč

Zahradnické (sadové) úpravy

Poznámka: V cenách výsadby rostlin jsou započteny i náklady na výkop jam.

m2
m2
10 780 Kč
ks
14 232 Kč
ks
16 800 Kč

Hospodaření s dešťovou vodou včetně technologie

Poznámka: V cenách je uvažováno standardní provedení.

846 903 Kč

Lezecká stěna

Poznámka: V cenách je uvažována výroba a montáž horolezecké stěny. Stěna obsahuje nosnou konstrukci s opláštěním, inserty, chyty a jistící body. V ceně není obsažen hydraulický systém.

m2
m2
843 200 Kč